The most comprehensive collection of Filipino Poems online. Written by Filipinos, Shared by Philippine Literature Enthusiasts and by Students.

Thursday, June 7, 2012

Pinatutula Ako

Kung meron mang mga halimbawa ng tula sa panahon ng kastila, eto yung mga tulang isinulat ng ating mga Pambansang Bayani. Kagaya nalang ng mga tula ni Dr. Jose Rizal na "Ang Ligpit kong Tahanan",Pinatutula Ako, Sa Kabataang Pilipino, Kundiman at Huling Paalam. Isa sa mga pinakatumatak sa akin ay ang talang Pinatutula ako.


Iyong hinihiling, lira ay tugtugin bagaman sira na't laon nang naumid ayaw nang tumipa ang nagtampong bagting pati aking Musa ay nagtago narin.

malungkot na nota ang nasnaw na himig waring hinuhugot dusa at hinagpis at ang alingawngaw ay umaaliwiw sa sarili na ring puso at damdamin. kaya nga't sa gitna niring aking hapis yaring kalul'wa ko'y parang namamanhid.

Nagkapanahon nga ... kaipala'y, tunay ang mga araw na matuling nagdaan nang ako sa akong Musa'y napamahal lagi na sa akin, ngiti'y nakalaan.

ngunit marami nang lumipas na araw sa aking damdamin alaala'y naiwan katulad ng saya at kaligayahan kapag dumaan na'y may hiwagang taglay na mga awiting animo'y lumulutang sa aking gunitang malabo, malamlam.

Katulad ko'y binhing binunot na tanim sa nilagakan kong Silangang lupain pawang lahat-lahat ay kagiliw-giliw manirahan doo'y sayang walang maliw.

ang bayan kong ito, na lubhang marikit sa diwa't puso ko'y hindi mawawaglit ibong malalaya, nangagsisiawit mulang kabundukan, lagaslas ng tubig ang halik ng dagat sa buhangin mandin lahat ng ito'y, hindi magmamaliw.

Nang ako'y musmos pa'y aking natutuhang masayang batiin ang sikat ng araw habang sa diwa ko'y waring naglalatang silakbo ng isang kumukulong bulkan.

laon nang makata, kaya't ako nama'y laging nagnanais na aking tawagan sa diwa at tula, hanging nagduruyan: "Ikalat mo lamang ang kanyang pangalan, angking kabantugan ay ipaghiyawan mataas, mababa'y, hayaang magpisan".

0 comments:

Post a Comment